Eines PGP


Repositori SVN (WebSVN) | Projecte Alioth

Les eines PGP són una col·lecció de tot tipus de coses relacionadas amb gpg, incloent scripts de signat, scripts de preparació per a una signing party, etc.

Si estàs interessat en accedir a l'arbre de desenvolupament, només necessites mirar el repositori via Subversion:

svn co svn://svn.debian.org/pgp-tools/trunk/ pgp-tools
O, si vols navegar per ell visita svn on the web.

caff -- CA - dispara i oblida

caff és un script que t'ajuda a signar les claus. Pren una llista d'identificadors de claus de la lína de comandaments, les demana a un servidor de claus i executa el GnuPG per a signar-les. Llavors envia per email cada clau pública signada a totes les seves direccions de email - incloent únicament una UID en cada email

pgp-clean: lleva totes les signatures que siguin autosignades d'una clau

pgp-clean pren una llista d'uids de la línia de comandaments i dóna una sortida amb un anell de claus en ascii per la stdout per a cada clau amb totes les signatures, excepte les pròpies del propietari de l'anell, llevades. S'usa per a reduir el tamany d'una clau enviada després de la signatura. (pgp-clean és una versió retallada de caff.)

gpg-key2ps -- converteix fingerprints a PostScript

Aquest script produeix un fitxer PostScript que conté els teus Key-ID, UIDs i fingerprint ben formatats per a imprimir en tires de paper per a emportar-te amb tu a una signing-party.

gpg-mailkeys -- signa i envia les claus

Donats un o més key-ids, gpg-mailkeys envia per email aquestes claus als seus propietaris. S'usa després d'haver-les signat. Per defecte, els emails contenen un text estàndard i el teu nom i direcció en el remitent (com està configurat en el comandament sendmail).

gpglist -- mostra qui ha signat quin dels teus UIDs

gpglist pren un keyid i crea un llistat que mostra qui ha signat els teus UIDs.

gpgsigs -- llista les claus GnuPG ja signades

gpgsigs es va escriure per a assistir a l'usuari a signar les claus durant una keysigning party. Pren com a entrada un fitxer que conté les claus en el format de gpg --list-keys i precedeix cada línia amb una etiqueta que indica si per a l'usuari ja ha estat signat aquest uid.

keylookup -- xerca e importa las claus GnuPG de los servidores

keylookup és un wrapper de gpg --search, que permeteix cercar les claus del servidor. Presenta la llista de claus que concordin a l'usuari i li permiteix seleccionar-les per importar-les al anell de claus de GnuPG.

Paquets

A Debian, aquestes eines estan incloses en el paquet signing-party. El gpg-key2ps i el gpg-mailkeys són eines incluides en Debian woody i sarge. El caff, pgp-clean, gpglist i el gpgsigs són afegits en etch (isid).

En NetBSD les eines són a pkgsrc/security/caff.

En FreeBSD hi ha un signing-party port en seguretat.

Tarball

No uses Debian? Es pot obtenir el tarball del Debian FTP server.


Darrera modificació: Fri Jun 9 12:53:14 2006 CET.

Comentaris a la traducció al català a ochominutosdearco@gmail.com

Aquesta pàgina està disponible en els següents llenguatges:
This page is available in the following languages: Català English Español